Metoda twórczego rozwoju i terapii przez sztukę „korart”

Metoda jest wynikiem mojej 20 letniej praktyki zawodowej. Jest ona ukierunkowana na rozwój osobowości twórczej dziecka. Dziecka z innymi potrzebami rozwojowymi, zaburzonego emocjonalnie, dziecka z rodziny patologicznej, dziecka dysfunkcyjnego psychofizycznie,
dziecka z nowotworem. Dziecka, dla którego terapia, rozwój, edukacja ma być przyjemnością,
a nie przymusem.

Koryna Opala – Rybka