Drama w procesie edukacji

09.09.2013 | Opis proponowanych szkoleń

Program szkolenia:

- historia dramy
- charakterystyka dramy w różnych krajach
- techniki dramowe: gorące krzesło, ekspert, stop klatka, pomnik, ścieżka
dźwiękowa, maszyna, wejście w rolę
- poziomy dramy
- drama w procesie terapii: stymulacja sensoryczna, motoryczna, emocjonalna
- drama jako doświadczenie edukacyjne
- drama jako stymulacja pamięci długoterminowej
- drama plastyczna
- drama w pracy z osobami nadpobudliwymi
- zastosowanie dramy w dysfunkcjach fizycznych
- drama w pracy z nadwrażliwością dotykową
- drama w nauczaniu przedmiotowym i podmiotowym
- elementy psychodramy
- drama jako działanie teatralne

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału w szkoleniu.

Szkolenie prowadzi : Koryna Opala-Rybka

(Kliknij aby pobrać program szkolenia)