Zestaw dziewięciu par rękawiczek wspomagających rozwój odruchów ręki przy wykorzystaniu zabaw teatralnych i dramowych.

CENA: 200 zł

(więcej…)

Program warsztatów obejmuje terapie z zakresu następujących metod:

Terapie z programu dr Świetlany Masgutowej:
- neurosensomotoryczna terapia strukturalna
- terapia taktylna
- integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
- terapia ustno – twarzowa z elementami terapii wzrokowo- słuchowej
2. Arteterapia z uwzględnieniem integracji sensorycznej
3. Neurologopedia /ustno – twarzowa terapia regulacyjna wg Castillo – Moralesa
(więcej…)

Zapraszam na :

- terapie indywidualne

- indywidualne turnusy rehabilitacyjne

- zajęcia dla dzieci

(więcej…)

26.01.2013 | DANE DO PRZELEWU

KORYNA OPALA – RYBKA

UL. TRUSKAWKOWA 14

67-222 JERZMANOWA

 Zmiana numeru konta !

mBank 25 1140 2004 0000 3002 7597 9075

Indywidualne 5 dniowe turnusy rehabilitacyjne/5 godz.codziennie/ z wykorzystaniem arteterapii, terapii taktylnej, GBE, zabaw twórczych oraz pracy nad sesomotoryką.

Terapia dostosowana jest do potrzeb indywidualnych dziecka lub osoby dorosłej.
Zgłoszenia: 606 230 811

Wakacje z Rodzicem to propozycja aktywnego wypoczynku dla dziecka z rodzicami. Wypoczynek połączony jest z warsztatami twórczymi wykorzystującymi elementy zabawy, edukacji i rozwoju małego człowieka. Głównym założeniem warsztatów jest wykorzystanie poziomu emocjonalnego, wyobrażeniowego i sensorycznego dziecka poprzez takie techniki jak: plastyka szeroka i otwarta, zabawy teatralne i drama, zabawy sensomotoryczne.