Artekinezjologia

Artekinezjologia – autorstwa dr Swietłany Masgutowej

Metoda proponująca rozwój, terapię i leczenie poprzez wykorzystanie sztuki plastycznej tj. głównie rysunku i pracy z kolorem. Metoda korzysta z elementów kinezjologii edukacyjnej.

Jej celem jest: praca nad pozytywnymi postawami i wzorcami oraz niwelowanie blokad, które ograniczają rozwój, poznanie i procesy uczenia się.

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty