Ośrodek artystyczno-edukacyjny KORART - Artekinezjologia

Artekinezjologia

Artekinezjologia- autorstwa dr Swietłany Masgutowej
Metoda proponująca rozwój, terapię i leczenie poprzez wykorzystanie sztuki plastycznej tj. głównie rysunku i pracy z kolorem. Metoda korzysta z elementów kinezjologii edukacyjnej.
Jej celem jest: praca nad pozytywnymi postawami i wzorcami oraz niwelowanie blokad, które ograniczają rozwój, poznanie i procesy uczenia się .