Arteterapia III stopień

Zaburzenie integracji sensorycznej jest dziś podstawowym problemem w prawidłowym rozwoju dziecka, polegającym na nieprawidłowym przetwarzaniu bodźców sensorycznych w obrębie systemu czuciowego – dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego. Bardzo często zaburzenie to jest mylnie diagnozowane jako autyzm. Szkolenie z zakresu Arteterapii III-go stopnia pozwoli bliżej przyjrzeć się problemowi w tym zakresie. Pracę w obrębie zmysłów możemy też traktować wyłącznie jako rozwojową, doskonalącą pracę połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego.
Arteterapia poprzez plastykę jest procesem terapeutycznym, rozwojowym i wychowawczym wykorzystującym element zabawy.

Program szkolenia:

  • Czym jest integracja sensoryczna
  • Praca mózgu i zmysły:

– równowaga a układ przedsionkowy
– dotyk
– słuch
– wzrok
– propriocepcja
– smak i powonienie

  • Odbiór informacji poprzez zmysły
  • Sensoryczne techniki plastyczne w obrębie zmysłu dotyku
  • Jak stymulować słuch i wzrok poprzez działania plastyczne
  • Funkcja receptorów w integracji sensorycznej
  • Materiały “plastyczne” a receptory
  • Dysfunkcje wynikające z zaburzeń integracji sensorycznej
  • Oznaki i objawy uszkodzeń
  • Podwrażliwość i nadwrażliwość sensoryczna

Na koniec szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału.

Zajęcia prowadzi: Koryna Opala-Rybka

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty