Ośrodek artystyczno-edukacyjny KORART - Archive - Artykuły

Pogoda umysłu
Z wykształcenia jest teatrologiem, ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Na co dzień trener amerykańskiego programu kreatywnego myślenia Odyseja Umysłu, specjalista ds. edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Studentka i wychowanka Anny Dziedzic i Haliny Machulskiej w zakresie dramy. Wykładowca kilku uczelni w Polsce (techniki artystyczne, drama, arteterapia). Prowadzi autorskie zajęcia warsztatowe w Polsce i Niemczech. Współpracuje z Katedrą Arteterapii w Łodzi. (więcej…)

Arteterapia – poza schematem szkolnej ławki – Koryna Opala-Rybka
Gdy zawodzą tradycyjne sposoby pracy z uczniem, warto czasem sięgnąć do innych metod – zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym lub niedostosowanym społecznie. Jednym z rozwiązań może być wtedy arteterapia – terapia poprzez sztukę. Autorka opisuje różnorodność technik wykorzystywanych w tej metodzie i pokazuje, jak szerokie może być jej zastosowanie.
Arteterapia nie jest niewinnym rysowaniem, wyklejaniem witrażyków lub zabawą w teatrzyk. To uznana metoda, która wspomaga i kształtuje proces rozwoju osobistego. To twórczy trening, wykorzystujący w dużym stopniu element zabawy.
Arteterapia kształtuje pozytywne myślenie, pozwala na kontakt z podświadomością, wydobywa z niej wyparte leki, sytuacje i zdarzenia, które często stanowią przeszkodę w procesie leczenia chorób i dysfunkcji. Przyczynia się do odczuwania radości i zadowolenia, a w konsekwencji wzmacnia układ odpornościowy i sprzyja „zdrowieniu” na płaszczyźnie umysłu, duszy i ciała. (więcej…)