Formularz zgłoszeniowy

Faktura czy paragon?

Chcę otrzymywać informacje o szkoleniach organizowanych przez Korart i podmioty współpracujące.

Warunkiem zakwalifikowana na szkolenie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w wysokości 100 zł. Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać na powyższe konto najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Zgłaszam swój udział w szkoleniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji na szkolenia przez Ośrodek artystyczno-edukacyjny KORART i podmioty współpracujące przy organizacji szkoleń /zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883/, publikację zdjęć i filmów z kursu z moim udziałem.

3 + 15 =

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty