Nowa,skuteczna metoda terapeutyczna w Polsce,lecząca choroby somatyczne i dysfunkcje psychofizyczne. Przynosząca świetne rezultaty w depresji.

Dowiedz się więcej o Gentle Bio-Energetics