Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna- autorstwa Paula Dennisona

Zadaniem kinezjologii jest uruchomienie, aktywizacja naturalnych mechanizmów, które umożliwiają szeroko pojęty rozwój.

Uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, który jest niezbędny do organizowania pracy mózgu i ciała. Niweluje trudności w uczeniu się. Wspomaga rozwój mowy, umiejętność czytania i pisania.

Bada również percepcję i motorykę. Dąży do uzyskania współdziałania mechanizmu integracji myśli i ruchu oraz rozdzielenia tego mechanizmu. Łączy w całość sferę fizyczną, intelektualną i emocjonalną człowieka.

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty