23,24.11.2017

Muzykoterapia Integralna to podróż w krainę dźwięków, które poruszają ducha, ciało i emocje.

Zapraszamy na sesje indywidualne!

Muzykoterapia integralna powstała w wyniku doświadczeń oraz poszukiwań w trakcie pracy muzykoterapeutycznej Joanny Filas.

Należy do grupy terapii holistycznych, ukierunkowanych na rozwój poprzez doświadczenie. Łączy ona naturalne dźwięki z pracą z ciałem na poziomie wielu zmysłów, ruch kreatywny i rozwijający oraz sztukę ekspresyjną. Praca z ciałem okazała się punktem wyjścia do dalszej pracy muzykoterapeutycznej, w szczególności w pracy z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju, dlatego zajęcia muzykoterapeutyczne rozpoczynają się masażem sensorycznym, taktylnym (przy dźwiękach muzyki etnicznej lub tworzonej przez własny głos). Niezwykle korzystne okazało się połączenie kilku sztuk artystycznych ze sobą: muzyki, ruchu/tańca oraz plastyki.

W trakcie muzykoterapii nie uczy się gry na instrumentach.

Ideą jest wielosensoryczne doświadczanie i odkrywanie brzmienia, wibracji, nowych struktur oraz ciała i przestrzeni. Uczestnik terapii intuicyjnie lub/i poprzez naśladownictwo zaczyna grać na instrumentach, śpiewać, tańczyć, malować. Powoli muzyka i inne sztuki stają się niewerbalnym środkiem komunikacji ze sobą samym jak również z innymi ludźmi.

Muzykoterapia Integralna w indywidualnej pracy z dzieckiem polega na wielosensorycznym odbiorze muzyki i dźwięków, pracy ze świadomością ciała oraz elementami arteterapii.

Bazuje ona głównie na muzyce instrumentów etnicznych (np. bębny afrykańskie, kalimba, kij deszczowy) oraz archaicznych (np. misy tybetańskie czy gong).
Ideą Muzykoterapii Integralnej jest samodzielne i wspólne z terapeutą doświadczanie siebie poprzez słuch, ciało, także węch a niekiedy i smak. Jest to również sposób na komunikację z dzieckiem, szczególnie gdy ta werbalna jest zakłócona. Tutaj zarówno, dźwięki, jaki i ruch oraz sztuka plastyczna pozwalają dziecku wyrazić swoje emocje, odreagować napięcie, zrelaksować się. Terapia muzykoterapeutyczna zakłada przede wszystkim swobodę w grze na instrumentach, poszukiwanie wspólnego porozumienia, kontaktu poprzez zabawę, naśladownictwo czy po prostu swobodne uczestniczenie w dźwiękach wygrywanych przez terapeutę. W trakcie terapii ustalamy ścieżkę emocjonalną dziecka i wybieramy metodę pracy odpowiednią do jego potrzeb.
Zatem Muzykoterapia Integralna może bazować tylko na pracy z dźwiękiem ale może również łączyć ze sobą ruch oraz plastykę, To dziecko wyznacza kierunek terapii a terapeuta dobiera odpowiednie środki, aby przebiegała jak najbardziej efektywnie.

Jej celem jest:
– odreagowanie napięć psychoruchowych
– likwidacja niepokoju, lęku, agresji
– wzrost świadomości ciała
– integrację sensomotoryczną
– wyrażanie swoich emocji
– otwieranie się na komunikację poprzez dźwięk
– kształtowanie postawy twórczej oraz radość z tworzenia
– ćwiczenie koncentracji uwagi
– rozwijanie bądź usprawnianie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-wzrokowo -ruchowej


23,24.11.2017
sesje indywidualne 50 min
cena 100 zł

Odnawialnia dla duszy i ciała
ul. Balwierska 43 , Głogów

zapisy 606 230 811

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty