Muzykoterapia integralna

Muzykoterapia integralna jest autorską metodą, którą można wykorzystać w pracy z sobą samym oraz z innymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi (również niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami w rozwoju).

Program kursu:

1. Teoretyczne wprowadzenie do metody – elementy składających się na muzykoterapię integralną: muzykoterapia holistyczna, arteterapia metodą Korart, praca z ciałem (elementy terapii taktylnej, ruch swobodny,
kreatywny i rozwijający, praca z nadwrażliwością ciała oraz z receptorami

2. Część praktyczna obejmuje:
• zapoznanie z instrumentami terapeutycznymi: misy dźwiękowe, gongi, kalimba, drumla,mini harmonium, kij deszczowy, bęben oceaniczny, bębny afrykańskie, etniczne instrumenty perkusyjne (“nauka” gry na nich i sposoby
wykorzystania w terapii)
• praca z ciałem w ruchu oraz poprzez masaże i terapię manualną
• otwieranie się na swój własny głos, będący najlepszym “instrumentem” muzykoterapeutycznym; nauka prawidłowego oddechu, przyśpiewek muzykoterapeutycznych
• intuicja i improwizacja w muzykoterapii
• tworzenie bajki muzykoterapeutycznej, orkiestry muzykoterapeutycznej oraz bębniarskiej
• tworzenie muzykoterapii aktywnej i pasywnej

W warsztacie może wziąć udział każdy, nie ma konieczności posiadania umiejętności muzycznych, ani żadnych dyplomów szkół muzycznych. Wystarczy pojawić się z otwartym sercem i umysłem, aby pozwolić ponieść się dźwiękom i doświadczyć ich działania terapeutycznego.
Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Szkolenie prowadzi pedagog i muzykoterapeutka : Joanna Filas

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty