O nas

Koryna Opala-Rybka

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, teatrolog, aktorka, artekinezjolog, arteterapeuta, specjalista ds edukacji artystycznej, trener technik kreatywnego myślenia, terapeuta w zakresie zaburzeń sensomotorycznych, specjalista komunikacji pozawerbalnej, terapeuta Gentle Bio- Energetics.

Od dwudziestu lat wykorzystuje sztukę w procesie edukacji, terapii, rozwoju i diagnozy. W swej pracy traktuje dziecko w sposób holistyczny.

Pracuje z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami w rozwoju, ze środowisk zagrożonych patologią. Zajmuje się edukacją twórczą w szkołach i przedszkolach.Jest terapeutą Międzynarodowego Instytutu Neurokinezjologii dr Swietłany Masgutowej, wykładowcą kilku uczelni w Polsce. Kierownikiem artystycznym i terapeutą Instytutu Rozwoju Dziecka w Indiach.

Prowadzi autorskie zajęcia i szkolenia w Polsce, Niemczech, Włoszech, Singapurze, USA i Indiach. Autorka książki „Sztuka, która pomaga dzieciom”.

Michał Wnuk

Aktor, lalkarz, arteterapeuta.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Absolwent Akademii Muzyckich Umenii w Pradze.

Od 2008 roku pracuje z dziećmi dysfunkcyjnymi posługując się autorską metodą „lalkoterapii”, dramy, „czarnego teatru”, oraz innymi technikami teatralnymi. Współpracuje z przedszkolami integracyjnymi, szkołami i placówkami oświaty w całej Polsce przyczyniając się do rozwoju dziecka.

Terapeuta na turnusach rehabilitacyjnych w kraju i za granicą. Swoje doświadczenie poszerzał prowadząc warsztaty w Czechach, Niemczech i Włoszech.

Beata Ogrodnik

 

Współpracownicy

Bernadetta Lis

Magister matematyki specjalność nauczycielska-dyplom Uniwersytet Wrocławski.

Terapeuta, diagnosta i instruktor programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów według koncepcji dr Swietlany Masgutowej- szkolenia, praktyki i współpraca z dr Masgutową na Międzynarodowych Turnusach Rehabilitacyjnych.

Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka- studia podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Terapeuta integracji sensorycznej.

https://asto.home.pl

Anna Bany

 Anna Bany studiowała pracę socjalną, socjoterapię, filozofię i arteterapię. Terapeutka Terapii Czaszkowo –Krzyżowej. Autorka wielu projektów i programów z zakresu psychoedukacji i edukacji artystycznej. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje podejście terapii skoncentrowanej  na rozwiązaniach, która pozwala na poszukiwanie  zasobów i mocy, pracę z ciałem i sztukę, jako twórczy środek ekspresji. Trenerka  warsztatów  adresowanych dla pedagogów, nauczycieli i bibliotekarzy z zakresu twórczej pracy z literaturą i sztuką  oraz kreatywnego rozwoju. Terapeutka –   pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Uwielbia baśnie, opowieści i książki.

 

Justyna Zyzało

Terapeuta Terapii Taktylnej, a także Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych. Arteterapeuta i Pedagog.

Prowadzi autorskie zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.

dr Anna Regner

Pedagog, logopeda. Terapia metodą Castillo Moralesa, integracji sensorycznej i masażu niemowlęcego.

Ryszarda Zając

Terapeuta z zakresów: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych posturalnych niemowlęcych, Integracja odruchów stałych, Terapia taktylna, Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy, Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych, Rozwój mowy. Mój Język-Mój świat

Beata Ogińska-Dutkiewicz

Terapeuta z zakresów: Neurostrukturalna Integracja Odruchów, Terapia taktylna, Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych, posturalnych i niemowlęcych, Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy, Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych, Integracja odruchów ustno-twarzowych.

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty