O nas - terapeuci

O nas

Koryna Opala – Rybka

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, teatrolog, aktorka, artekinezjolog, arteterapeuta, specjalista ds edukacji artystycznej, trener technik kreatywnego myślenia, terapeuta w zakresie zaburzeń sensomotorycznych, specjalista komunikacji pozawerbalnej, terapeuta Gentle Bio- Energetics. Od dwudziestu lat wykorzystuje sztukę w procesie edukacji, terapii, rozwoju i diagnozy. W swej pracy traktuje dziecko w sposób holistyczny. Pracuje z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami w rozwoju, ze środowisk zagrożonych patologią. Zajmuje się edukacją twórczą w szkołach i przedszkolach.Jest terapeutą Międzynarodowego Instytutu Neurokinezjologii dr Swietłany Masgutowej, wykładowcą kilku uczelni w Polsce. Kierownikiem artystycznym i terapeutą Instytutu Rozwoju Dziecka w Indiach.

Prowadzi autorskie zajęcia i szkolenia w Polsce, Niemczech, Włoszech, Singapurze, USA i Indiach. Autorka książki „Sztuka, która pomaga dzieciom”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

 

 

 

 

 

Michał Wnuk

Aktor, lalkarz, arteterapeuta. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Absolwent Akademii Muzyckich Umenii w Pradze. Od 2008 roku pracuje z dziećmi dysfunkcyjnymi posługując się autorską metodą „lalkoterapii”, dramy, „czarnego teatru”, oraz innymi technikami teatralnymi. Współpracuje z przedszkolami integracyjnymi, szkołami i placówkami oświaty w całej Polsce przyczyniając się do rozwoju dziecka. Terapeuta na turnusach rehabilitacyjnych w kraju i za granicą. Swoje doświadczenie poszerzał prowadząc warsztaty w Czechach, Niemczech i Włoszech.

 

 

 

 

Adrian Olszewski

Magister filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył dwuletnie studium Psychologii Zorientowanej na Proces, nurtu psychoterapeutycznego zapoczątkowanego przez Arnolda Mindella. Terapeuta Terapii Taktylnej oraz Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg dr Swietłany Masgutowej. Arteterapeuta oraz edukator psychoprofilaktyki szkolnej wg programu „Spójrz Inaczej”. W 2014 roku współpracował z Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie oraz ze szkołami podstawowymi na terenie Głogowa prowadząc zajęcia wychowawczo-profilaktyczne. Od 2015 roku pracuje w ośrodku KORART pod superwizją Koryny Opali-Rybki.

 

 

 

 

 

Julita Garbień

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, arteterapeuta, terapeuta Terapii Neurotaktylnej wg. Swietłany Masgutowej. Pracując z dziećmi oraz dorosłymi z różnymi deficytami rozwojowymi wykorzystuje również Metodę Knill – Program Aktywności Dotyk i Komunikacja, która pomaga nabywać poczucie bezpieczeństwa, świadomość własnego ciała, możliwość reagowania na wzajemnie wysyłane sygnały, nawiązywać kontakt, komunikować się i podejmować aktywność. Ukończyła również I stopień w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”, „Metody komunikacji Symbolicznej Bliss”, „Diagnozę i terapię dzieci autystycznych”, „Profesjonalne wspieranie osób z autyzmem”, „Dzieci z zaburzeniem słuchu – podróż do integracji społecznej” oraz „Diagnozę funkcjonowania PEP-R”.

 

Magdalena Kaszuba – Ratajczyk

Szymon Rybka

 

 

 

 

Beata Ogrodnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Zyzało 

Terapeuta Terapii Taktylnej, a także Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych. Arteterapeuta i Pedagog. Prowadzi autorskie zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.

 

 

Bernadetta Lis

Magister matematyki specjalność nauczycielska-dyplom Uniwersytet Wrocławski. Terapeuta, diagnosta i instruktor programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów według koncepcji dr Swietlany Masgutowej- szkolenia, praktyki i współpraca z dr Masgutową na Międzynarodowych Turnusach Rehabilitacyjnych. Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka- studia podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Terapeuta integracji sensorycznej.
http://asto.net.pl/

 

dr Anna Regner

Pedagog, logopeda. Terapia metodą Castillo Moralesa, integracji sensorycznej i masażu niemowlęcego

 

Ryszarda Zając

Terapeuta z zakresów: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych posturalnych niemowlęcych, Integracja odruchów stałych, Terapia taktylna, Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy, Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych, Rozwój mowy. Mój Język-Mój świat

Beata Ogińska-Dutkiewicz

Terapeuta z zakresów: Neurostrukturalna Integracja Odruchów, Terapia taktylna, Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych, posturalnych i niemowlęcych, Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy, Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych, Integracja odruchów ustno-twarzowych

 

Eliza Kurowska   http://www.elizakurowska.pl/

Joanna Filas    http://muzykoterapiaholistyczna.com.pl/

Marta Targońska   http://gentlebioenergetics.blogspot.com/