Zestaw dziewięciu par rękawiczek wspomagających rozwój odruchów ręki przy wykorzystaniu zabaw teatralnych i dramowych.

CENA: 200 zł

Naturalne “wzrastanie ” dziecka związane jest z przejściem poprzez określone fazy rozwojowe.

Ręka przechodzi również swój rozwój. Jednym z elementów tego rozwoju są odruchy.
Każdy z odruchów posiada swoją reprezentację w mózgu i odpowiada za rozwój wielu funkcji psychofizycznych dziecka.

Ważna jest kolejność kształtowania się odruchów ręki. Jeśli dziecko wykazuje deficyt w tym zakresie, powinniśmy wspomóc je  poprzez pracę terapeutyczną  lub arteterapeutyczną.

Doskonałą pomoc w tym zakresie stanowią nasze rękawiczki, które wspomagają rozwój odruchów wykorzystując element zabawy teatralnej i dramowej.

KOMPLET 9 PAR + książeczka z odruchami ręki – 200 zł

*Rękawiczki terapeutyczne są autorskim pomysłem Koryny Opali-Rybki

Zamówienia prosimy składać mailowo : osrodek.korart@gmail.com

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty