Ośrodek artystyczno-edukacyjny KORART - Tag Archive - koryna opala

Metoda jest wynikiem mojej 20 letniej praktyki zawodowej. Jest ona ukierunkowana na rozwój osobowości twórczej dziecka. Dziecka z innymi potrzebami rozwojowymi, zaburzonego emocjonalnie, dziecka z rodziny patologicznej, dziecka dysfunkcyjnego psychofizycznie, dziecka z nowotworem. Dziecka, dla którego terapia, rozwój, edukacja ma być przyjemnością, a nie przymusem.
Studia nad psychologią, anatomią i rozwojem dziecka oraz doświadczenia, które nabyłam pracując w różnych środowiskach i w wielu miejscach na świecie takich jak: Niemcy, Włochy, Indie, Singapur czy też Stany Zjednoczone pozwoliły na wypracowanie autorskiej metody terapeutycznej i edukacyjnej.
Arteterapia, którą proponuję, posługuje się komunikatem niewerbalnym, co daje szansę na rozwój każdemu zdrowemu dziecku, ale również temu, które nie chodzi, nie mówi, nie widzi. Jest ukierunkowana na terapię i rozwój poprzez doświadczenie;
– manualne czyli ruchowe usprawnianie części ciała, praca nad motoryką małą i precyzyjną
– kinestetyczne czyli usprawnianie rozwoju oraz terapia zaburzeń, zahamowań głębokich dysfunkcji poprzez ruch, aktywizacja mechanizmów samorealizacji przez motorykę pierwotną
– sensoryczne czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej oraz utworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej, usuwanie zaburzeń integracji sensorycznej, głównie nadwrażliwości dotykowej oraz stymulacja zmysłów,
– wyobrażeniowe czyli utrzymywanie i rozszerzanie wyobraźni twórczej
– emocjonalne czyli usprawnianie pamięci długoterminowej i kinestetycznej, praca z lękiem, traumą, wycofaniem , nadwrażliwością, zaburzeniem emocjonalnym/
– podświadome czyli diagnoza i interpretacja percepcyjna eliminująca traumy, lęki, oraz fobie.
Stymulacja, terapia, rozwój w/w poziomów odbywa się poprzez niewerbalne porozumiewanie się językiem sztuki z wykorzystaniem różnorodnych technik takich jak: drama, mandala, twórcze malowanie i rysowanie, praca z kolorem, czarny teatr, teatr dziur ,teatr cieni, maska, lalka, teatr Forum, relaksacja, wizualizacja, zabawa twórcza i pierwotna.

(więcej…)