Ośrodek artystyczno-edukacyjny KORART - Tag Archive - szkolenie

Zaburzenie integracji sensorycznej jest dziś podstawowym problemem w prawidłowym rozwoju dziecka, polegającym na nieprawidłowym przetwarzaniu bodźców sensorycznych w obrębie systemu czuciowego – dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego. Bardzo często zaburzenie to jest mylnie diagnozowane jako autyzm. Szkolenie z zakresu Arteterapii III-go stopnia pozwoli bliżej przyjrzeć się problemowi w tym zakresie. Pracę w obrębie zmysłów możemy też traktować wyłącznie jako rozwojową, doskonalącą pracę połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego.
Arteterapia poprzez plastykę jest procesem terapeutycznym, rozwojowym i wychowawczym wykorzystującym element zabawy.

(więcej…)

Głęboko do ziemi, wysoko do nieba…

Aby mieć zdrowe ciało, ważne jest by mieć zdrowy kręgosłup. Zdrowie ciała fizycznego tworzy fundament dobrego samopoczucia na poziomie energetycznym, co z kolei pomaga budować zdrową świadomość.
(więcej…)

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer Telefonu

Tytuł szkolenia (wymagane)

Data szkolenia (wymagane)

Miejsce szkolenia (wymagane)

Dane do faktury

Informacje dodatkowe

Chcę otrzymywać informacje o szkoleniach organizowanych przez Korart i podmioty współpracujące.

TakNie

Warunkiem zakwalifikowana na szkolenie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w wysokości 100 zł.
Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać na powyższe konto najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia.
Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Rozumiem

Zgłaszam swój udział w szkoleniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji na szkolenia przez Ośrodek artystyczno-edukacyjny KORART i podmioty współpracujące przy organizacji szkoleń /zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883/, publikację zdjęć i filmów z kursu z moim udziałem.

Wyrażam zgodę

Podczas kursu uczestnicy poznają ćwiczenia i techniki pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich
zastosowania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, techniki lalkowe,
malowanie, rysowanie, zabawę.

(więcej…)

Proponowane w ramach szkolenia warsztatowego “Arteterapia I stopień” techniki i metody arteterapeutyczne zorientowane są na proces rozwoju młodego człowieka, wspomaganie procesu edukacji, terapii i leczenia. Wspomagają nauczanie przedmiotowe i podmiotowe. Stymulują rozwój na poziomie sensorycznym, emocjonalnym, wyobrażeniowym, kinestetycznym, manualnym i podświadomym. Włączają procesy pamięci długoterminowej.

(więcej…)

Techniki i metody arteterapeutyczne proponowane w ramach szkolenia warsztatowego “Arteterapia I stopień” zorientowane są na proces rozwoju młodego człowieka, wspomaganie procesu edukacji, terapii i leczenia. Wspomagają nauczanie przedmiotowe i podmiotowe. Stymulują rozwój na poziomie sensorycznym, emocjonalnym, wyobrażeniowym, kinestetycznym, manualnym i podświadomym. Włączają procesy pamięci długoterminowej.

(więcej…)