Terapia ręki

Program szkolenia:

– anatomiczna budowa ręki
– praca receptorów a wrażenia dotykowe
– narządy wewnętrzne, emocje, części ciała wpisane w rękę
– odruchy ręki a rozwój
– synchronizacja półkul mózgowych poprzez ćwiczenia ręki
– wpływ terapii ręki na : motorykę małą i precyzyjną, motorykę dużą, mowę, inteligencję, emocje, integrację sensomotoryczną

Wszystkie ćwiczenia prowadzone są poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne:
techniki teatralne, techniki lalkowe, malowanie, rysowanie, dramę…

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty