Wakacje z Rodzicem to propozycja aktywnego wypoczynku dla dziecka z rodzicami. Wypoczynek połączony jest z warsztatami twórczymi wykorzystującymi elementy zabawy, edukacji i rozwoju małego człowieka. Głównym założeniem warsztatów jest wykorzystanie poziomu emocjonalnego, wyobrażeniowego i sensorycznego dziecka poprzez takie techniki jak: plastyka szeroka i otwarta, zabawy teatralne i drama, zabawy sensomotoryczne.

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty