Jako zajęcia dodatkowe, w trakcie trwania turnusu, polecamy:

 Akademia Prostych Pleców – Jadwiga Czyż – tel. 502 831 738
 Akademia Pływania – Piotr Czyż – tel. 500 328 0255

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy łączą w swojej pracy wiele technik i metod terapeutycznych na co dzień
pracują tak z dziećmi zdrowymi jak również z dziećmi z różnymi wyzwaniami w rozwoju.
Szczegóły co do rodzaju proponowanych zajęć można uzyskać pod podanym wyżej numerem telefonu.

Osoby zainteresowane, proszę o kontakt z terapeutami w celu umówienia terminu do 5 czerwca.

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty