Metoda twórczego rozwoju i terapii przez sztukę „korart”

Metoda jest wynikiem mojej 20 letniej praktyki zawodowej. Jest ona ukierunkowana na rozwój osobowości twórczej dziecka. Dziecka z innymi potrzebami rozwojowymi, zaburzonego emocjonalnie, dziecka z rodziny patologicznej, dziecka dysfunkcyjnego psychofizycznie, dziecka z nowotworem. Dziecka, dla którego terapia, rozwój, edukacja ma być przyjemnością, a nie przymusem.

Terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty…

W Ośrodku Korart prowadzimy terapie indywidualne dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, zaburzeniami i deficytami rozwojowymi, warsztaty, szkolenia dla terapeutów, rodziców i nauczycieli (arteterapia, terapia ręki i stopy oraz wiele innych), lekcje edukacji twórczej (indywidualne i grupowe), diagnozy i terapie integracji sensorycznej. W swojej pracy wykorzystujemy między innymi: terapię czaszkowo-krzyżową, terapię neurotaktylną, terapię ręki i stopy oraz inne wspomagające rozwój.

Koryna Opala – Rybka

Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy KORART

ul. Rynek 19
67-200 Głogów

Adres do korespondencji

ul. Truskawkowa 14
67-222 Jerzmanowa

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty