Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty