Terapie w ośrodku Korart

Terapia KorArt

Metoda jest wynikiem mojej 20 letniej praktyki zawodowej.

Jest ona ukierunkowana na rozwój osobowości twórczej dziecka. Dziecka z innymi potrzebami rozwojowymi, zaburzonego emocjonalnie, dziecka z rodziny patologicznej, dziecka dysfunkcyjnego psychofizycznie, dziecka z nowotworem. Dziecka, dla którego terapia, rozwój, edukacja ma być przyjemnością, a nie przymusem.

Gentle Bio-Energetics – autorstwa dr Evy Reich

Terapia manualna stymulująca prawidłowy przebieg energii w ciele, niwelująca blokady somatyczne, lęki, stres, traumy, depresję, wspomagająca leczenie chorób somatycznych, psychicznych, psychosomatycznych. Wspomaga również prawidłowy rozwój, wpływa relaksująco i odprężająco.

W zależności od potrzeb odbiorcy posługuje się następującymi technikami; masaż motyla, masaż brazylijski, elementy terapii czaszkowo – krzyżowej, balans, elementy refleksologii.

Terapia neurotaktylna – autorstwa dr Swietłany Masgutowej

Neurosensomotoryczna terapia neurotaktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego.

Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu, reguluje pracę czucia dotykowego, optymalizuje sensomotoryczną integrację odruchów.

Kinezjologia edukacyjna- autorstwa Paula Dennisona

Zadaniem kinezjologii jest uruchomienie, aktywizacja naturalnych mechanizmów, które umożliwiają szeroko pojęty rozwój.

Uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, który jest niezbędny do organizowania pracy mózgu i ciała. Niweluje trudności w uczeniu się. Wspomaga rozwój mowy, umiejętność czytania i pisania. Bada również percepcję i motorykę. Dąży do uzyskania współdziałania mechanizmu integracji myśli i ruchu oraz rozdzielenia tego mechanizmu.

Łączy w całość sferę fizyczną, intelektualną i emocjonalną człowieka.

Artekinezjologia- autorstwa dr Swietłany Masgutowej

Metoda proponująca rozwój, terapię i leczenie poprzez wykorzystanie sztuki plastycznej tj. głównie rysunku i pracy z kolorem.

Metoda korzysta z elementów kinezjologii edukacyjnej. Jej celem jest: praca nad pozytywnymi postawami i wzorcami oraz niwelowanie blokad, które ograniczają rozwój, poznanie i procesy uczenia się.

Trening kreatywności wg Ryszarda Nęcki

Uczy działania pracy poza schematem. Wpływa na pozytywny i emocjonalny rozwój.

Kreatywność połączona z doświadczeniem stymuluje procesy uczenia się i wpływa na rozwój pamięci długoterminowej. Uczy przełamywania bloków mentalnych, działania w sytuacji niedoboru środków, poszukiwania różnorodności i różnorodności poszukiwań.

Dotyk dla zdrowia

Jest to metoda zachowania zdrowia i przywracania równowagi ogólnoustrojowej.

Opracowana przez lekarzy ze Stanów Zjednoczonych dr Goodheartha i dr Thie metoda stanowi trzon kinezjologii stosowanej.

Metoda łączy w sobie wiedzę medycyny współczesnej, doświadczenie medycyny starożytnej i wiedzę Dalekiego Wschodu. Umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie własnego ciała oraz aktywne oddziaływanie na pracę mięśni i organów wewnętrznych.

Original play

Profilaktyczny i interwencyjny program szkoleń i zajęć praktycznych dla wszystkich grup społecznych, w których występuje agresja, przemoc i konflikty: w rodzinie, szkole, firmie, w codziennych relacjach międzyludzkich.

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych

Terapia czaszkowo-krzyżowa

System czaszkowo – krzyżowy jest podstawowym systemem ciała ludzkiego.

Głęboka praca z ciałem pacjenta jest wykonywana w obrębie anatomicznie określonego systemu fizjologicznego.

Terapia ta wprowadza w ciało procesy samo uzdrawiające i samo leczące.

Terapia polega na zastosowaniu subtelnego dotyku w obrębie kości czaszki, kręgosłupa w celu pobudzenia i uaktywnienia przepływu płynu rdzeniowo – mózgowego. Jest to pierwszy mentalny i życiowy czynnik w naszym ciele. Jest rozprowadzany przez mózg do wszystkich komórek nerwowych oraz pozwala integrować funkcje fizjologiczne organizmu.

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty