Proponowane szkolenia

Dotyk dla zdrowia II-go stopnia

Dotyk dla zdrowia jest nowoczesną metodą zachowania zdrowia i przywracania równowagi ogólnoustrojowej. Opracowana przez lekarzy ze Stanów Zjednoczonych, dr. Goodheartha i dr. Thie, stanowi główny trzon kinezjologii stosowanej. Metoda łączy w sobie wiedzę medycyny współczesnej, doświadczenie medycyny starożytnej i wiedzę leczniczą dalekiego wchodu.

Arteterapia III stopień

Zaburzenie integracji sensorycznej jest dziś podstawowym problemem w prawidłowym rozwoju dziecka, polegającym na nieprawidłowym przetwarzaniu bodźców sensorycznych w obrębie systemu czuciowego – dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego. Bardzo często zaburzenie to jest mylnie diagnozowane jako autyzm. Szkolenie z zakresu Arteterapii III-go stopnia pozwoli bliżej przyjrzeć się problemowi w tym zakresie. Pracę w obrębie zmysłów możemy też traktować wyłącznie jako rozwojową, doskonalącą pracę połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego.

Arteterapia poprzez plastykę jest procesem terapeutycznym, rozwojowym i wychowawczym wykorzystującym element zabawy.

Dotyk dla zdrowia

Kinezjologia stosowana znana pod nazwą „Dotyku dla zdrowia” (Touch for Health) to nauka o aktywizacji mięśni wykorzystująca badanie stanu sprawności mięśni do oceny stanu zdrowia. Kinezjologia stosowana zakłada, że ciało człowieka jest całością o licznych i zróżnicowanych funkcjach, które można rozpatrywać w aspekcie: bio-chemicznym, emocjonalno-psychologicznym i strukturalno-ruchowym. Dobrym zdrowiem cieszą się ludzie o prawidłowej postawie, właściwych proporcjach poszczególnych części ciała i ich prawidłowej współpracy.

Muzykoterapia integralna

Muzykoterapia integralna jest autorską metodą, którą można wykorzystać w pracy z sobą samym oraz z innymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi (również niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami w rozwoju).

Program kursu:

Qi Gong dla kręgosłupa

Głęboko do ziemi, wysoko do nieba…

Aby mieć zdrowe ciało, ważne jest by mieć zdrowy kręgosłup. Zdrowie ciała fizycznego tworzy fundament dobrego samopoczucia na poziomie energetycznym, co z kolei pomaga budować zdrową świadomość.

Terapia neurotaktylna

Neurosensomotoryczna terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej jest jedną z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej.

Arteterapia i terapia ręki i stopy

Podczas kursu uczestnicy poznają ćwiczenia i techniki pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich zastosowania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, techniki lalkowe, malowanie, rysowanie, zabawę.

Mandala

Program szkolenia:

Terapia ręki

Program szkolenia:

Drama w procesie edukacji

Program szkolenia:

Arteterapia I stopień

Proponowane w ramach szkolenia warsztatowego “Arteterapia I stopień” techniki i metody arteterapeutyczne zorientowane są na proces rozwoju młodego człowieka, wspomaganie procesu edukacji, terapii i leczenia. Wspomagają nauczanie przedmiotowe i podmiotowe. Stymulują rozwój na poziomie sensorycznym, emocjonalnym, wyobrażeniowym, kinestetycznym, manualnym i podświadomym. Włączają procesy pamięci długoterminowej.

Arteterapia II stopień

Techniki i metody arteterapeutyczne proponowane w ramach szkolenia warsztatowego “Arteterapia I stopień” zorientowane są na proces rozwoju młodego człowieka, wspomaganie procesu edukacji, terapii i leczenia. Wspomagają nauczanie przedmiotowe i podmiotowe. Stymulują rozwój na poziomie sensorycznym, emocjonalnym, wyobrażeniowym, kinestetycznym, manualnym i podświadomym. Włączają procesy pamięci długoterminowej.

ARTETERAPIA Teatr w procesie edukacji i terapii

Proponowane w ramach szkolenia warsztatowego techniki i metody arteterapeutyczne zorientowane są na proces rozwoju młodego człowieka, wspomaganie procesu edukacji, terapii i leczenia. Wspomagają nauczanie przedmiotowe i podmiotowe. Stymulują rozwój na poziomie sensorycznym, emocjonalnym, wyobrażeniowym, kinestetycznym, manualnym i podświadomym. Włączają procesy pamięci długoterminowej.

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty